گروه خبر : اخبار انتخابات هيئت رئيسه گروه امور مالي 1399/10/20 - 13:53

 اسامي كانديدا هاي هيات رئيسه گروه 4 - امور مالي

اين ليست بر اساس سابقه كارشناسي مرتب شده است

 

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

شروع كارشناسي

تصوير

1

فرهاد

مصفا

حسابداری و حسابرسی

1385/11/07

2

رحمت

رجبي

حسابداری و حسابرسی

1387/08/16

3

کامران

مازوجي

حسابداری و حسابرسی

1387/08/16

4

ارژنگ

واحد مياندوآب

حسابداری و حسابرسی

1388/02/05

5

کامران

مويدي فر

تعیین نفقه

1388/02/10

6

محمدرضا

جداري شيرواني

حسابداري و حسابرسي

1389/03/20

 


7

بهمن

علمداري مهد

بیمه

1389/03/21

8

حسين

عباس زاد

حسابداری و حسابرسی

1390/02/15

9

صلاح الدين

مسعوديان

حسابداری و حسابرسی

1392/06/25

10

اکبر

تايوغ

تعیین نفقه

1393/11/14

11

رويا

تموزي

تعیین نفقه

1394/02/13

12

فريد

برواري

حسابداری و حسابرسی

1394/08/30

 

 

دفعات بازدید : 367
جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار های جانبی
لینکهای مفید
خدمات غیر حضوری
سامانه آموزش و جلسات مجازی