گروه خبر : اخبار نتايج اوليه انتخابات 1399/10/30 - 17:16
گروه 7 - صنعت و فن

نتایج اولیه انتخابات گروه 7 - صنعت و فن

این نتایج تا 48 ساعت فرصت اعتراض دارند

تعداد واجدین شرایط 159 نفر

تعداد مشارکین با رای قطعی 131 نفر

درصد مشارکت 82.39 درصد (بیشترین میزان مشارکت در بین گروههای ساختمان کشاورزی و مالی و صنعت و فن)

دفعات بازدید : 304
جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار های جانبی
لینکهای مفید
خدمات غیر حضوری
سامانه آموزش و جلسات مجازی