شروع:

1399/11/01-09:00

اتمام:

1399/11/01-16:00

کانون

کد ملی تان را وارد نمایید