Pre-loader

راهنمای استفاده از سامانه

لطفاً قبل از استفاده از سامانه اطلاعات موجود در این صفحه را بدقت مطالعه فرمایید

وجود نقشه UTM دار برای تمامی درخواست ها بجز دارندگان اسناد مالکیتی تک برگی الزامی میباشد

پس از بارگذاری مدارک و واریز وجه درخواست شما در نوبت بررسی از ادارت مربوطه قرار خواهد گرفت

ممکن است در هر مرحله از استعلام از سوی نمایندگان ادارات ذیربط برای بازدید از ملک مورد تقاضا با شما تماس گرفته شود

پیشرفت مراحل کار از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد

ورود به سیستم