درباره هیات مدیره


امیر سقراط نظمی

سمت: رئیس هیئت مدیره کانون

رشته: وسایط نقلیه

09143414304

وحید افشین فر

سمت: نائب رئیس کانون

رشته: راه و ساختمان

09143436990

سیف اله مهرنگ

 سمت: خزانه دار و مسئول امور مالی  

رشته: کشاورزی و منابع طبیعی

09144417253

رحیم نجاتی

سمت: منشی هیئت مدیره   

رشته: راه  و ساختمان

09143450195

جعفرهاشم زاده

سمت:عضو اصلی هیئت مدیره

رشته :راه و ساختمان

09141434251

   

رامین جهانگیری

سمت: بازرس کانون

رشته: حسابداری و حسابرسی

09143453003

وحید شکری

سمت: بازرس کانون

رشته: راه و ساختمان

09141409232

 

رویا تموزی

سمت: دادستان انتظامی کانون

رشته: نفقه

09143498414

 
جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار های جانبی
لینکهای مفید
خدمات غیر حضوری
سامانه آموزش و جلسات مجازی