کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی بر اساس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1380/10/27 تاسیس گردید. باتوجه به محدویتهای موجود در اخذ شناسه ملی به دلیل عدم ثبت کانون نزد اداره ثبت شرکتها، به استناد مجوز شماره 9000/2/253/1030 مورخ 1394/04/20 اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ی قوه قضائیه و کانون بعنوان شخصیت حقوقی موسسه غیر تجاری طی شماره ثبت 1097 و شناسه ملی 14006674301 در تاریخ 1395/12/26 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه ثبت گردیده است. مرکز کانون از تاریخ 1394/05/15 از ارومیه خ دانش ساختمان آذربایجان طبقه 4 به ارومیه -خ شهید بهشتی جنب مجتمع فرهنگی بسیج پلاک 173 -کد پستی:5715846366 تغییر یافته است.

فعالیت اصلی کانون

بر اساس ‌ماده 4 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اهداف هر كانون به شرح زير است:
‌الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم‌عدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي درحدود مقررات.
‌د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
ه - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با‌رعايت مقررات موضوعه.

جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار های جانبی
لینکهای مفید
خدمات غیر حضوری
سامانه آموزش و جلسات مجازی