شنبه 22 ارديبهشت 1403 - ساعت:11:52

مكاتبه با رياست محترم دادگستري استان آذربايجان غربي در خصوص لحاظ نشدن صلاحيت هاي كارشناسي در ارجاعات محاكم قضايي

title