چهارشنبه 2 خرداد 1403 - ساعت:18:59

لغو برگزاري مجمع عمومي

title
بنام خالق هستی
کارشناسان محترم
با سلام و تسلیت شهادت ریاست محترم جمهور جناب دکتر ابراهیم رئیسی و هیات همراه، با عنایت به تعطیلی یوم پنجشنبه ، پس از اخذ نظر ناظرین محترم شورای عالی برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه 1402 منتهی به 1403 در مورخه 1403/03/03 ملغی میگردد. تاریخ برگزاری مجدد مجمع متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان