چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399 - ساعت:10:28

اسامي هيئت رئيسه گروه ها به تفکيک رشته ها

اسامی هیئت رئیسه گروه ها به روز می باشند:

 


اعضای هیئت رئیسه گروه 1 :

 

مهندس جواد توحیدخواه (رئیس گروه )

مهندس کوروش شفیعی ایران نژاد (نایب رئیس گروه )

مهندس پریسا اسماعیل زاده (دبیر گروه)

مهندس مصطفی دیبایی (عضو گروه)

دکتر علیرضا پرویشی (عضو گروه)اعضای هیئت رئیسه گروه 4 :

جناب آقای فرهاد مصفا (رئیس گروه )

سرکار خانم رویا تموزی (نائب رئیس گروه)

جناب آقای کامران مازوجی (دبیر گروه )

جناب آقای فرید برواری (عضو گروه)

جناب آقای کامران مویدی فر (عضو گروه)

جناب آقای محمد رضا جداری (عضو گروه)

جناب آقای جواد متذکر (عضو گروه)

  
 

اعضای هیئت رئیسه گروه 5 :

 

جناب آقای داریوش ذوالفقاری (رئیس گروه )

جناب آقای بهمن بشیری (نائب رئیس )

جناب آقای میرزاآقا وکیل زاده (دبیرگروه) 

جناب آقای رسول ضیاالدین مکاری (عضو گروه)


 اعضای هیئت رئیسه گروه 6 :

جناب دکتر فریدون نقیبی (رئیس گروه)

  مهندس غلامرضا قشلاقی ایازی ( نائب رئیس گروه )

  مهندس رضا توحیدی (دبیر گروه )

 جناب دکتر کمال خرم دل (عضو)

جناب مهندس اسداله شهرستانی آذر (عضو)

جناب مهندس محمد علی  محمدی (عضو)

جناب آقای اسفندیار جبرائیلی (عضو)
 اعضای هیئت رئیسه گروه 7 :

جناب دکتر علیرضا چودار رضائیه (رئیس گروه )

  جناب دکتر بهمن عبدی (نائب رئیس گروه )

 مهندس لطفعلی دژآلود (دبیر گروه )

مهندس فرزین قنبری قوشچی (عضو گروه)

جناب مهندس عبداله امرالهی (عضو گروه )

 

اعضای هئیت رئیسه گروه 9 :

جناب مهندس احمد  قاضی (رئیس گروه )

جناب دکترمحمدرضا رادفر (دبیر گروه)

جناب دکتر رامین صادقی مجرد (عضو گروه)