شنبه 1 مهر 1402
تفاهم نامه

ارائه خدمات فروش انواع لوازم خانگي برقي و غيربرقي گروه انتخاب

ادامه خبر
        جمعه 31 شهريور 1402
تاييديه بارگذاري مدارك - بخش چهارم

مدارك بارگذاري شده كارشناسان محترم ليست فوق به ادارات و دواير مربوطه ارجاع گرديد

ادامه خبر
        پنجشنبه 30 شهريور 1402
تعاوني مسکن

امکان سنجي سرمايه گذاري شرکت تعاوني مسکن کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان با رياست کميسيون سرمايه گذاري شوراي شهر اروميه

ادامه خبر
        سه شنبه 28 شهريور 1402
داوري

شيوه‌نامه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوري و تأسيس نهادهاي داوري

ادامه خبر
        دوشنبه 27 شهريور 1402
تعاوني مسكن كانون كارشناسان استان

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده تعاوني مسكن كانون

ادامه خبر
        چهارشنبه 22 شهريور 1402
تاييديه بارگذاري مدارك - بخش سوم 1402/06/22

مدارك بارگذاري شده كارشناسان محترم ليست فوق به ادارات و دواير مربوطه ارجاع گرديد

ادامه خبر
        شنبه 18 شهريور 1402
گزارش عملكرد

دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1402 - اداره آموزش کانون

ادامه خبر
        شنبه 18 شهريور 1402
تاييد بارگذاري اسناد

مدارك هويتي بارگذاري شده براي پردازش در اختيار ادارات و دواير كانون قرار گرفت. نتيجه بارگذاري مجدداً اطلاع رساني خواهد شد

ادامه خبر
        سه شنبه 14 شهريور 1402
تسليت

اربعين حسيني تسليت باد

ادامه خبر
        شنبه 11 شهريور 1402
دوره آموزشي آشنايي با هوش مصنوعي در حوزه كارشناسي

دوره : آشنايي با هوش مصنوعي در حوزه كارشناسي رسمي دادگستري توسط شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

ادامه خبر
        پنجشنبه 9 شهريور 1402
نتايج اوليه انتخابات هيات رئيسه گروه نه

مهلت قانوني اعتراض به نتايج اين انتخابات 48 ساعت ميباشد

ادامه خبر
        سه شنبه 7 شهريور 1402
تاييد بارگذاري اسناد

مدارك هويتي بارگذاري شده براي پردازش در اختيار ادارات و دواير كانون قرار گرفت. نتيجه بارگذاري مجدداً اطلاع رساني خواهد شد

ادامه خبر
        سه شنبه 7 شهريور 1402
نامه رياست محترم دادگستري به سازمان ثبت اسناد

در خصوص لزوم استعلام از اداره كل ميراث فرهنگي در تنظيم اسناد معاملات بافت هاي تاريخي اروميه و خوي

ادامه خبر
        شنبه 4 شهريور 1402
انتخابات هيات رئيسه گروه نه

اسامي كانديدا هاي انتخابات هيات رئيسه گروه 9

ادامه خبر
        پنجشنبه 2 شهريور 1402
نتايج اوليه انتخابات هيات رئيسه گروه هفت

مهلت قانوني اعتراض به نتايج اين انتخابات 48 ساعت ميباشد

ادامه خبر
        شنبه 28 مرداد 1402
فيلم راهنماي بارگذاري مدارک در سايت کانون

لطفاً مطابق توضيحات ارائه شده در فيلم نسبت به بارگذاري اسناد و مدارک مورد نياز اقدام بفرماييد

ادامه خبر
        پنجشنبه 26 مرداد 1402
انتخابات هيات رئيسه گروه هفت

اسامي كانديدا هاي انتخابات هيات رئيسه گروه 7

ادامه خبر
        دوشنبه 23 مرداد 1402
گزارش عملكرد

گزارش عملكرد اداره ارجاعات كانون

ادامه خبر
        يكشنبه 22 مرداد 1402
گزارش کارکرد

رشته حسابداري و حسابرسي

ادامه خبر
        يكشنبه 22 مرداد 1402
گزارش کارکرد

رشته حوادث ناشي از کار

ادامه خبر